ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τα σεμινάρια στο Περιβόλι στη Βάρη είναι σχεδιασμένα για μια πιο εύκολη καθημερινότητα. Διοργανώνουμε σεμινάρια που απευθύνονται σε μικρούς & μεγάλους. Ιδανικά για μαμάδες, στελέχη, οικολόγους και γεωπόνους.

Επιστημονικά εφόδια
Τα σεμινάριά μας δίνονται από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες, με την εγκυρότητα της ανώτατης εκπαίδευσης και της μακρόχρονης εμπειρίας.

Μικρές Ομάδες
Κάθε σεμινάριο έχει ανώτατο όριο συμμετεχόντων. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι κάθε ένας από εσάς θα λάβει την απαραίτητη προσωπική προσοχή.

Έμφαση στην εμπειρία
Τα σεμινάρια μας έχουν εμπειρικό χαρακτήρα, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης.

Για μαμάδες
Τα σεμινάρια μας αποτελούν ιδανική αφορμή για τη γνωριμία με την παραγωγική φύση και τις λειτουργίες της σε ένα φιλικό, οικογενειακό πλαίσιο.

Σεμινάρια στο Περιβόλι