ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τα προγράμματα μας έχουν σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, την έκφραση και την επικοινωνία και να καταφέρουν να δομήσουν μια εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο.

Μέσα από τα προγράμματα αναπτύσσουμε τις αισθήσεις του παιδιού, τους δίνουμε κοινωνικά, γνωστικά και συναισθηματικά ερεθίσματα και τέλος διευκολύνουμε την μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες.

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!

Το παιδί αρχίζει να μαθαίνει την έννοια της ομαδικότητας σε έναν χώρο που έχει την δυνατότητα να είναι ο εαυτός του και να αφεθεί ελεύθερο, που δεν πειράζει να λερωθεί και να παίξει ελεύθερα.. Γιατί αυτό θέλουμε… να λερωθεί και να μάθει!

Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας προσφέρουμε τον «Περίπατο στο Περιβόλι», το «Περιβόλι μέσα από τις πέντε αισθήσεις», το εποχικό πρόγραμμα  «Έτσι μαζεύουμε ελιές» και το πρόγραμμα «Τα μυρωδικά του Περιβολιού».

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά στην Προσχολική Ηλικία