ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Προσπαθούμε για την ομαλή μελλοντική ένταξη του παιδιού στην κοινωνία!

Τα προγράμματα μας έχουν σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών, την έκφραση και την  επικοινωνία και να καταφέρουν να δομίσουν μια εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Μέσα από τα προγράμματα αναπτύσουμε τις αισθήσεις του παιδιού, τους δίνουμε κοινωνικά, γνωστικά και συναισθηματικά ερεθίσματα και τέλος διευκολύνουμε την μάθηση εκθέτοντας τα παιδιά σε νέες εμπειρίες, δραστηριότητες και ιδέες.

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!

Το παιδί αρχίζει να μαθαίνει την έννοια της ομαδικότητας σε έναν χώρο που έχει την δυνατότητα να είναι ο εαυτός του και να αφεθεί ελεύθερο, που δεν πειράζει να λερωθεί και να παίξει ελεύθερα.. Γιατί αυτό θέλουμε… να λερωθεί και να μάθει!

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου είναι το «Ονειρεμένο Περιβόλι»«Το Περιβόλι μέσα από τις 5 Αισθήσεις» , τα «Μυρωδικά του Περιβολιού» , «Ο Κύκλος του Νερού» , «Ο Κόσμος του Γαιοσκώληκα» και το «Σώζοντας τον Πλανήτη».

Επίσης παρέχονται και ορισμένα Εποχικά Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το «Έτσι Μαζεύουμε Ελιές» και το «Έτσι Ζουν οι Μέλισσες» για να παρακολουθούμε τη φύση … επί το έργον!

Και τέλος το πρόγραμμα «Σχολικός Λαχανόκηπος» , το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να αξιοποιήσει την επιστημονική και εκπαιδευτική μας ομάδα ώστε να διαμορφώσουμε μαζί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του σχολείου σας.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Νηπιαγωγεία