Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο ρόλος των ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων μας είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών γιατί προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδιασμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και λύση προβλημάτων. Επιπλέον, παίζοντας, τα παιδιά του δημοτικού αντιλαμβάνονται τα όρια και τις δυνατότητές τους, αναπτύσσοντας δεξιότητες προσανατολισμού και προσαρμογής τους σώματός τους στις ανάγκες της κίνησης αλλά και στα αντικείμενα και στα πρόσωπα που τα περιβάλλουν!

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού είναι το «Σώζοντας τον Πλανήτη»«Ο Κύκλος του Νερού»«Ο Κύκλος της Τροφής: Το φαγητό του φαγητού μου»  και  «Ο Κόσμος του Γαιοσκώληκα».

Επίσης παρέχονται και ορισμένα Εποχικά Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το «Έτσι Μαζεύουμε Ελιές» και το «Έτσι Ζουν οι Μέλισσες» για να παρακολουθούμε τη φύση … επί το έργον!

Και τέλος το πρόγραμμα «Σχολικός Λαχανόκηπος» , το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να αξιοποιήσει την επιστημονική και εκπαιδευτική μας ομάδα ώστε να διαμορφώσουμε μαζί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του σχολείου σας.

Το σχολείο σας μπορεί να συμμετέχει στην Δωρεάν Διασχολική Δράση με τίτλο «Χάρτης Βροχόπτωσης» στην οποία θα δημιουργήσουμε μετρήσουμε την βροχόπτωση στην Αττική για το σχολικό έτος 2018-2019.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολεία