ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει μπει για καλά στα σχολικά προγράμματα, καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στις κοινωνίες του σήμερα. Η επιστημονική μας ομάδα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους, σχεδίασε τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που προσφέρει το Περιβόλι, αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία έως και τη Β’ Γυμνασίου.

Σχεδιασμένα με επιστημονικότητα, μεράκι και δημιουργικότητα βασίζονται στην εμπειρία του Περιβολιού και τη βιωματική εκπαίδευση και δίνουν έναυσμα για προσωπική ανακάλυψη και κριτική σκέψη.

« Τι τρώνε τα φυτά; ποιές είναι οι ανάγκες τους; πόσο διαφέρουν από τα ζώα; που βρίσκουμε τα θρεπτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε; Ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπου σε αυτό το σύστημα; » 

Αυτά και άλλα πολλά, είναι τα θέματα που πραγματεύονται τα προγράμματά μας.

Η κάθε ηλικιακή ομάδα προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο, έτσι προσφέρουμε:

– τον «Περίπατο στο Περιβόλι», σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας

– το «Ονειρεμένο Περιβόλι», σε παιδιά Νηπιαγωγείου και Α’ και  Β’ Δημοτικού

– το πρόγραμμα «Το Περιβόλι μέσα από τις 5 Αισθήσεις» σε παιδιά Νηπιαγωγείου έως και Γ’ Δημοτικού

– το πρόγραμμα «Μυρωδικά του Περιβολιού» σε παιδιά Νηπιαγωγείου έως Ε’ Δημοτικού

– το πρόγραμμα «Ο Κύκλος της Τροφής: Το φαγητό του φαγητού μου»  σε παιδιά από Γ’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου

– το πρόγραμμα «Σώζοντας τον Πλανήτη» σε παιδιά A’ έως Στ’ Δημοτικού

Προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών είναι «Ο Κύκλος του Νερού»  και  «Ο Κόσμος του Γαιοσκώληκα»!

Σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες απευθύνονται επίσης τα Εποχικά Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το «Tree Guild», το  «Έτσι Μαζεύουμε Ελιές» και «Έτσι Ζουν οι Μέλισσες» για να παρακολουθούμε τη φύση … επί το έργον!

Μέσα από το πρόγραμμα μας «Σχολικός Λαχανόκηπος» προσφέρουμε τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να αξιοποιήσει την επιστημονική και εκπαιδευτική μας ομάδα ώστε να διαμορφώσουμε μαζί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του σχολείου σας.

Το σχολείο σας μπορεί να συμμετέχει στην Δωρεάν Διασχολική Δράση με τίτλο «Χάρτης Βροχόπτωσης» στην οποία θα δημιουργήσουμε μετρήσουμε την βροχόπτωση στην Αττική για το σχολικό έτος 2017-2018.

Το Περιβόλι προσφέρει καθημερινά προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης & κάθε απόγευμα και Σαββατοκύριακο Σεμινάρια και Δραστηριότητες για όλους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Σχολεία