Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεάζουν όλο και πιο νωρίς και έντονα τους νέους!

Τα ειδικά σχεδιασμένα με επιστημονικότητα, μεράκι και δημιουργικότητα περιβαλλοντικά μας προγράμματα βασίζονται στην εμπειρία του Περιβολιού και τη βιωματική εκπαίδευση και δίνουν έναυσμα για προσωπική ανακάλυψη και κριτική σκέψη.

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!


Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Γυμνάσια