Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεάζουν όλο και πιο νωρίς και έντονα τους νέους!

Τα ειδικά σχεδιασμένα με επιστημονικότητα, μεράκι και δημιουργικότητα περιβαλλοντικά μας προγράμματα βασίζονται στην εμπειρία του Περιβολιού και τη βιωματική εκπαίδευση και δίνουν έναυσμα για προσωπική ανακάλυψη και κριτική σκέψη.

Τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα κάθε φορά στους εκπαιδευτικούς στόχους και τις ικανότητες των παιδιών με βάση την ηλικιακή τους βαθμίδα!

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά γυμνασίου είναι  «Ο Κύκλος του Νερού»  και  «Ο Κύκλος της Τροφής: Το φαγητό του φαγητού μου» .

Το Περιβόλι προσφέρει καθημερινά προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης & κάθε απόγευμα και Σαββατοκύριακο Σεμινάρια και Δραστηριότητες για όλους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Γυμνάσια

© 2016 Το Περιβόλι στη Βάρη. All Rights Reserved | Web Design by BEST OF / Developed by Feel Digital.